Cand.it. Interaktive Digitale Medierhttp://www.cand-it.aau.dk/shapeimage_2_link_0
FORSIDE            Forside.htmlshapeimage_4_link_0
DESTINATIONERNEDestinationerne.htmlshapeimage_5_link_0
LINKSLINKS.htmlshapeimage_6_link_0
HYGGENHyggen.htmlshapeimage_7_link_0
CLAUSCLAUS.htmlshapeimage_8_link_0

DADIU

Vores besøg på filmskolen var først og fremmest af interesse for de studerende som planlægger at søge ind på DADIU (Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning) som har bolig på filmskolen. Hovedparten af besøget bestod i en introduktion til dels visionen og dels strukturen bag DADIU-forløbet. Det indledende foredrag blev afholdt af Poul Køster, produktionsleder på spil- og animationsafdelingen af filmskolen, samt Søren Lundgaard, spilkonsulent ved DADIU-produktionerne og med erhvervsmæssig erfaring fra spilbranchen bl.a. fra det nu nedlagte Deadline Games. Desværre blev blot mulighed for at møde den daglige DADIU-leder Gunnar Wille ganske kort.

Spilproduktionerne på DADIU er et samarbejde imellem en række af landets universiteter og kunstskoler. Ideen er at samle et hold af studerende fra vidt forskellige faglige områder og lade dem indgå i en fælles produktion med det formål at skabe et spil i et forløb på 4-5 uger. Lundgaard forklarede hvordan DADIUs vision er at skabe studerende som ikke blot er i stand til at træde ind i spilindustrien men samtidig være i stand til at få industrien til at vokse.

Rent strukturelt forklarede Lundgaard bl.a. om optagelsesforløbet, hvorledes de studerende fra de forskellige skoler læser et fælles pensum med det formål at få en indsigt i andre fagområder end deres eget fokusområde, og hvordan hele produktionen er delt op i forskellige faser som koncept-fase, pre-production, selve spilproduktionen og en efterfølgende evaluering af produktet på ITU for specielt inviterede fra bl.a. spilindustrien.

Køster forklarede derefter en del om de fagligheder man forventes at få ud af DADIU-forløbet med specielt fokus på projektlederens rolle i at styre holdet. Han forklarede om projektlederens forskellige ansvarsområder, såsom at opbygge en autoritet som avler tillid på holdet, og den udfordring som ligger i at sørge for at alle deltageres kompetencer bliver maksimeret til det yderste. Mere generelt blev der også talt om hvorledes alle på holdet skal kende deres specifikke rolle og ikke forsøge at påtage sig andres ansvarsområder selvom de føler sig mere kompetente til det. Den sidste pointe blev uddybet af spilinstruktøren, studerende på filmskolen, Paw Charlie Ravn som understregede vigtigheden af klart definerede roller imellem specielt projektleder, instruktør og spildesigner samt nødvendigheden af en god kemi imellem disse tre.

Besøget sluttede med en lille tur rundt for at se på skolens faciliteter. Vi besøgte et par forskellige scener og studier, kiggede på et par modeller og et sæt af kulisser og fik generelt et lille indblik i den daglige gang for de studerende på filmskolen.

Design by Peter Vistisen & Martin Backlund Rasmussen